ANBI


Stichting Nachtgasten heeft een ANBI status. Dat staat voor 'een algemeen nut beogende instelling'. Deze ANBI status geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor donateurs/erflaters en voor onszelf als goede doelen instelling. Giften aan Nachtgasten zijn, afhankelijk van de persoonlijke situatie, fiscaal aftrekbaar. Over schenkingen of nalatenschappen hoeftNachtgasten geen schenkings-/successierecht te betalen.


Instellingen met een ANBI status zijn verplicht een aantal documenten openbaar te maken. Dat geeft mogelijke financiers van de Nachtgasten goed zicht op onze doelstellingen, activiteiten en financiƫle situatie.


RSIN / fiscaal nummer:
822158851


Adres & contact:

Gerard Terborgstraat 40-II

1071 TP.  Amsterdam

info@nachtgasten.nl

Financiƫle verantwoording:

Jaarcijfers 2020

Jaarcijfers 2019

Jaarcijfers 2018


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid:
Bestuur Nachtgasten: Dorine Cremer (voorzitter), Valentijn Fit (penningmeester), Waldemar Torenstra, John Buijsman.


Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vakatiegeld. Het bestuur functioneert binnen het Bestuur + Directiemodel met een ruim mandaat voor de directie. Het volgt de regels van de Governance Code Cultuur.


Doelstelling:
Het bedenken, bijeenbrengen en begeleiden van publieksgerichte multidisciplinaire projecten op het gebied van theater, film, televisie en dergelijke.


Huidige Activiteiten:

Vanwege de Coronacrisis zijn voorlopig alle activiteiten van Theatergroep Nachtgasten afgelast of opgeschort.

Het is vooralsnog niet bekend wanneer en of de activiteiten hervat worden.


Beleidsplan